DANH SÁCH CỰU HS NLS TN KHÓA 3 - BAN MỤC SÚC

By Cựu học sinh Nông Lâm Súc Tây Ninh

Tiếp tục TrangNha xin đăng tiếp danh sách Cựu học sinh NLS TN khóa 3- Ban Mục súc.Mong các anh chị xem và bổ sung nhé
 

DANH SÁCH

HỌC VIÊN KHÓA 3 MỤC SÚC
NIÊN KHÓA  1967 - 1974 

1/ Lê Văn Bột

2/ Phan Thị Biển

3/ Nguyễn Kim Cương

4/ Trần thị Xuân Dung

5/ Lê Phước Đức

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'10268','0giebd2tdgdof31t21qo00tta6','0','Guest','0','54.225.57.230','2018-08-21 17:23:39','/ac22150/danh-sach-hoc-vien-khoa-3-ms.html')