DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 3 BAN CANH NÔNG -NLS TN

By Cựu học sinh Nông Lâm Súc Tây Ninh

Vừa qua anh Nguyễn Văn Hoa ( Long An ) có cung cấp cho TrangNha danh sách Cựu học viên NLS TN -khóa 2 Mục súc khá hoàn chỉnh nhưng do trở ngại kĩ thuật chúng tôi post lên chưa ổn sẽ điều chỉnh sau.Nay xin đăng tiếp danh sách Cựu học sinh khóa 3 Ban Canh nông để anh em bổ sung thông tin.Như vậy chỉ còn Danh sách khóa 4 & 5 thì chúng ta cơ bản xong một bộ danh sách lưu trữ các khóa của Trường Trung học NLS Tây Ninh (khóa 5 thì sau 30-04-1975 nhưng chúng tôi ghép luôn vào khóa 4 cho tiện vì danh sách khóa 5 rất ít )


DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 3

BAN CANH NÔNG 
NIÊN KHÓA  1967 - 1974
 

1/ Nguyễn Văn Ánh

2/ Trình Quốc Bạch

3/ Lê thanh Bình

4/ Hồ thị Bé - 0953 155 936 - B 3/9 - Long thời - LTB      

5/ Trần Cao Châu - 0838 571 137 - 0982 989 481 - 588/17 Trần H Đạo B - 

     P14 - Q5 - TPHCM (trang trại ở DMC )

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'10268','4u2t7fmua06t065ktehhpr3c92','0','Guest','0','54.225.57.230','2018-08-21 17:23:19','/ac22149/danh-sach-hoc-vien-khoa-3-cn.html')