DANH SÁCH HỌC VIÊN NLS TN - CANH NÔNG - KHÓA 2

By Cựu học sinh Nông Lâm Súc Tây Ninh

 

DANH SÁCH

HỌC VIÊN NLS TN  - CANH NÔNG - KHÓA 2 - NIÊN KHÓA  1966 - 1973  

1/ Thái Thanh Bình- Công ty bảo hiểm xã hội Tây Ninh

2/ Nguyễn Thị Diệp

3/ Nguyễn Công Danh

4/ Ngô Hoài Gình - 0663 841 717 - 0987 201 279 - 193/1 Hùng Vương HTTN

5/ Phạm Duy Gắt -KP2 TT Hòa Thành (cửa 5 chợ Long Hoa )

6/ Vũ Kim Hoa - 0663 838 973 - 36/ 5 Hiệp An - HT - TN

7/ Trang Thị Việt Hồng

8/ Lê Tấn Hận -KS Anh Đào -TN

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'10268','1lurt0ddmimtp8pd46l6vsjr04','0','Guest','0','54.225.57.230','2018-08-21 17:23:17','/ac22147/danh-sach-hoc-vien-khoa-2-cn.html')