DANH SÁCH HỌC VIÊN - KHÓA 1 CANH NÔNG

By Cựu học sinh Nông Lâm Súc Tây Ninh

Trong nhiều năm qua BĐH Cựu học sinh NLS TN  đã cố gắng thực hiện lần lượt danh sách học viên các khóa nhưng còn rất nhiều khó khăn trở ngại với nhiều lí do khác nhau như:các địa chỉ số điện thoại có thay đổi...và sự liên lạc không thường xuyên để cập nhật tên họ nghề nghiệp đầy đủ chưa thống kê lại các khóa.....Sau lần họp thứ 10 chúng tôi cơ bản đã hoàn tất danh sách học viên từ khóa 1 đến khóa 4 nhưng vẫn chưa trọn vẹn.Rất mong anh chị em trợ giúp thông tin them để chúng tôi ngày hoàn chỉnh tốt hơn bộ danh sách học viên NLS

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'10268','s7evt26su61ku092rfgh1e6r91','0','Guest','0','54.225.57.230','2018-08-21 17:22:52','/ac22145/danh-sach-hoc-vien-khoa-1-cn.html')