NGÔI NHÀ NÔNG LÂM SÚC TÂY NINH

By Cựu học sinh Nông Lâm Súc Tây Ninh

Đây là sơ đồ về các khóa do học viên Nguyễn Thanh Minh -khóa 2 nghiên cứu thực hiện.Một việc làm công phu đáng hoan nghênh tuy chỉ là tư liệu tham khảo nhưng thể hiện sự nhiệt tâm của mình đối với gia đình NLS TN.Trang nhà xin đăng tải và mong sự góp ý thêm của Quý vị

sodo
 
NGÔI NHÀ NÔNG LÂM SÚC TN

Để đơn giản cách gọi tôi vẫn thấy cách gọi theo khóa hợp lý hơn bởi các lý do sau:

Trường NLS Tây Ninh có 3 thời kỳ:

-NLS Tây Ninh (Trường Cộng đồng Long Hoa) (Bắt đầu 1965)

-THNLSTN (1967-1975)

-Trung cấp NN Tây Ninh và KTKT (1975-2009)

Khóa 1 NLSTN (Từ trường CĐ Long Hoa) chuyển sang THNLSTN cũng là khóa 1 là các học sinh đủ điểm cuối năm học lớp đệ lục (Lớp 7 bây giờ).

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'10268','10vrmlffj2b7a1bh8nhl90nm05','0','Guest','0','54.225.57.230','2018-08-21 17:22:58','/ac21554/so-do-cac-khoa.html')