BAN ĐIỀU HÀNH CỰU HS NLS TÂYNINH

By Cựu học sinh Nông Lâm Súc Tây Ninh

 

Cựu học sinh NLS Tây Ninh theo thông lệ thường họp mặt vào ngày chủ nhật đầu tiên sau Rằm tháng giêng -Âmlịch.Những lần họp mặt chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho các bạn rõ trên weblogs trên Đài PT TH TN và các thông tin khác...

                    BAN ĐIỀU HÀNH
CỰU HỌC SINH NÔNG LÂM SÚC TÂY NINH

 1. Thầy Lý Văn Rỡ- ĐT 3841101
 2. Thầy Nguyễn Văn Sỹ - ĐT 849642
 3. Hà Thế Mạnh - dđ 0913847288
 4. Nguyễn Quốc Nam - dđ 0918106966
 5. Võ Thị Thu Kiết - ĐT 3846097

CÁC NHÓM LIÊN LẠC

TẠI TP HCM

 1. Trương Văn Lộc (nhạc sỹ Trương Quang Lộc ) dđ 0913929753
 2. Nguyễn Văn Điệp -dđ 0918120088
 3. Quách Hoàng Hùng - 0983121356
 4. Võ Văn Thênh- 0913807107
 5. Phạm Thị Ngọc Huệ - 0903979102

TẠI TÂY NINH

 1. Nguyễn Ái Quốc - 0913692954
 2. Nguyễn Văn Quản - 0913987489
 3. Nguyễn Văn Tạo - 0913647812
 4. Tô Kim Lang - 0918286097
 5. Huỳnh Hữu Vi- 0909465105
 6. ns Nguyễn Quốc Đông - 01234599898
 7. Nguyễn Kim Thương- ĐT 3842303

Hà Thế Mạnh            thầy Nguyễn Văn Sỹ       Nguyễn Quốc Nam

                               PT Blogs Nguyễn Văn Điệp -Nguyễn Quốc Đông
thầy Lý Văn Rỡ

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'10268','v26e5t4594jccp18snm77us1s1','0','Guest','0','54.225.57.230','2018-08-21 17:22:48','/ac20013/ban-dieu-hanh.html')