TIN VUI:TRANG WEBSITE CỰU HỌC SINH NÔNG LÂM SÚC TÂY NINH ĐÃ HÌNH THÀNH

Sau một thời gian chúng ta làm Blogs Cựu học sinh NLS TN đến nay đã trên hai năm là một cầu nối cho tất cả thành viên NLS TN ở khắp mọi miền...Nhưng blog có những hạn chế riêng nên khó hoạt động.Do đó Ban điều hành đã thống nhất thành lập một website Nông Lâm Súc Tây Ninh để Quý vị tiện truy cập gửi bài và thông tin liên lạc nhanh chóng.Hiện nay web đang trong thời gian chạy thử nghiệm.Khi nào xong sẽ thông báo chính thức ra mắt Quý vị.Đây là một tin vui đầu năm cho Gia đình NLS Tây Ninh.Mời Quý vị vào địa chỉ sau để xem tham khảo nhé:http://nonglamsuctayninh.com
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'10268','l04h36j3plst3g0c9jo3hi1t47','0','Guest','0','54.225.57.230','2018-08-21 17:20:57','/a277491/tin-vui-trang-website-cuu-hoc-sinh-nong-lam-suc-tay-ninh-da-hinh-thanh.html')